Μεγάλα Αιολικά
Μικρά Αιολικά 50kW
Οικιακές Ανεμογεννήτριες

Έργα Ενέργειας

 

+30.210.373.1793

+30.211.770.9860

Γραφείο Αθήνας: Καραγιώργη Σερβίας 2, Σύνταγμα, 3ος όροφος

Γραφείο θεσσαλίας: Λορέντζου Μαβίλη 22, Λάρισα

info@triedrasi.gr

Αιολικά

 

Η αγορά ενέργειας στην Ελλάδα βρίσκεται στο προσκήνιο ραγδαίων εξελίξεων, προσελκύοντας επενδυτές από όλο τον κόσμο. Με την ανάδειξη της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη αλλά και την Ευρώπη γενικότερα, την απελευθέρωση της παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και τη δυναμική εκστρατεία ώστε οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην παραγωγή ενέργειας, η χώρα βρίσκεται στο επίκεντρο σημαντικών αναπτυξιακών ευκαιριών.


Η αιολική ενέργεια πρωταγωνιστεί στην ανάπτυξη των ΑΠΕ  και παρουσιάζει σημαντικές επενδυτικές δυνατότητες στην Ελλάδα. Το εξαιρετικά υψηλό αιολικό δυναμικό της χώρας κατατάσσεται μεταξύ των πλέον ελκυστικών στην Ευρώπη, με απόδοση πάνω από 8 μέτρα/δευτερόλεπτο ή/και 2,500 ώρες παραγωγής αιολικής ενέργειας, σε πολλά σημεία της χώρας.

Προαπαιτούμενα για την ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα ώστε να επιτευχθεί ο εθνικός μας στόχος (και  όπως προβλέπει η κοινοτική νομοθεσία) είναι τα μεγάλα αιολικά πάρκα στην ηπειρωτική χώρα και η ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου για τις μικρές ανεμογεννήτριες. Εν μέσω της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που βιώνει η χώρα μας, η αιολική ενέργεια είναι μία από τις βέλτιστες επιλογές για ανάπτυξη και απασχόληση αφού οι Α.Π.Ε. μειώνουν το κόστος του ρεύματος και η επίτευξη των στόχων Α.Π.Ε. για το 2020 με βάση το Εθνικό Σχέδιο Δράσης οδηγεί σε χαμηλότερο κόστος ηλεκτροπαραγωγής από την οποία μείωση θα ωφεληθούν οι πολίτες.

Οι επενδυτές των μεγάλων αιολικών πάρκων που επιθυμούν και έχουν ήδη αποφασίσει να επενδύσουν στο χώρο της ενέργειας, καλούνται να ενεργήσουν άμεσα ώστε να εξευρεθεί λύση για ευνοϊκή χρηματοδότηση για τα έργα τους.

Οι επενδυτές των μικρών αιολικών πάρκων προέχει να δεσμεύσουν την κατάλληλη γη προκειμένου να εξασφαλίσουν στην επένδυση τους τις υψηλές αποδόσεις της.

Η ομάδα Ανάπτυξης Αιολικής Ενέργειας της TRIEDRASI είναι από κάθε πλευρά έμπειρη στα θέματα της αιολικής αποτίμησης, ενεργειακής μελέτης, του σχεδιασμού και της υλοποίησης έργων παραγωγής αιολικής ενέργειας.

Συμπληρώστε το όνομά σας
Συμπληρώστε κινητό σας τηλέφωνο
Συμπληρώστε σταθερό σας τηλέφωνο
Συμπληρώστε το μήνυμά σας

Λάθος αποτέλεσμα