Φωτοβολταϊκά - Γιατί να επενδύσω
Net Metering - Αυτοπαραγωγή με Φωτοβολταϊκά

 

+30.211.415.4188

Γραφείο Αθήνας: Ποσειδώνος 1, Άλιμος

[email protected]

Έργα Ενέργειας

 

Η TRIEDRASI δραστηριοποιείται στο χώρο των Α.Π.Ε, με κύριους άξονες την Ανάπτυξη, Κατασκευή, και Λειτουργία έργων από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Με έμπειρα και εξειδικευμένα στελέχη, αλλά και με τη τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει, αναλαμβάνει όλο το φάσμα των απαιτούμενων ενεργειών και έργων, από το σχεδιασμό, την αδειοδότηση την κατασκευή, έως και τη λειτουργία, συντήρηση και εμπορική εκμετάλλευση μονάδων Α.Π.Ε.

Μπορούμε να σχεδιάσουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση, συνδυάζοντας την εμπειρία, την τεχνογνωσία, και τη διαχείριση έργου, προκειμένου να επωφεληθείτε από τα πλεονεκτήματα των έργων Α.Π.Ε.

 

Αναλαμβάνουμε με υπευθυνότητα και σεβασμό προς τον επενδυτή τα κάτωθι:

 • Πλήρη Διαδικασία Αδειοδότησης για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, αιολικά πάρκα, μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας.

 • Αξιολόγηση καταλληλότητας γηπέδου εγκατάστασης & χωροθέτηση έργου

 • Εκτίμηση / Μέτρηση ετήσιας παραγωγής ενέργειας

 • Εκπόνηση Τεχνικοοικονομικής Μελέτης Βιωσιμότητας έργου

 • Τεχνικοί και Νομικοί Έλεγχοι (Due Diligence) έργων

 • Εκπόνηση κατάλληλων μελετών και προετοιμασία σχετικών αιτήσεων για την έκδοση των απαιτούμενων αδειών

 • Άδεια παραγωγής

 • Εγκρίσεις – Θετικές γνωμοδοτήσεις από τις αρμόδιες εμπλεκόμενες αρχές

 • Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για έκδοση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων

 • Πολεοδομική άδεια

 • Άδεια εγκατάστασης

 • Προδιαγραφές και έλεγχος ποιότητας όλων των μηχανημάτων, του εξοπλισμό και των υπηρεσιών

 • Διαδικασία υποβολής αιτήσεων σε προγράμματα χρηματοδότησης

 • Τεχνική υποστήριξη στη διαχείριση του έργου

 • Υποστήριξη στην διαδικασία έλεγχου/ αξιολόγησης από τις αρμόδιες αρχές για την εκταμίευση των επιχορηγήσεων
Συμπληρώστε το όνομά σας
Συμπληρώστε κινητό σας τηλέφωνο
Συμπληρώστε σταθερό σας τηλέφωνο
Συμπληρώστε το μήνυμά σας

Λάθος αποτέλεσμα