Εσωτερική Διακόσμηση
Τρισδιάστατος Σχεδιασμός
Τακτοποίηση Αυθαιρέτων

 

+30.211.415.4188

Γραφείο Αθήνας: Ποσειδώνος 1, Άλιμος

[email protected]

Μελέτη | Επίβλεψη

Η σωστή και πλήρης μελέτη κάθε τεχνικού έργου είναι απαραίτητη για την ακρίβεια, ταχύτητα και ποιότητα υλοποίησής του. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση και προσοχή στο σωστό σχεδιασμό, την ακρίβεια και πληρότητα των απαιτούμενων μελετών, έτσι ώστε η εκτέλεση του οποιουδήποτε έργου να καθίσταται εύρυθμη, ταχεία και πάντα εντός του πλαισίου των απαιτούμενων επιστημονικών προδιαγραφών.


Ένα από τα σημαντικά αντικείμενα της TRIEDRASI είναι η εκπόνηση μελετών για την κατασκευή κατοικιών και επαγγελματικών χώρων, καθοριστικό ρόλο σε έναν επιτυχή σχεδιασμό είτε κατοικίας είτε επιχείρησης παίζει η σωστή μελέτη των παραμέτρων της κατασκευής ώστε να προσαρμοστούν στις ανάγκες του πελάτη και τη συνεχώς εναλλασσόμενη κατάσταση στην επιλογή των υλικών της κατασκευής (μονώσεις, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, βιοκλιματικός σχεδιασμός). Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται μια μελέτη σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη και την εξοικονόμηση χρημάτων τόσο στη κατασκευή όσο και στη χρήση


Η TRIEDRASI έχει τη δυνατότητα να αναλάβει ένα πλήθος μελετών για οποιαδήποτε χρήση. Αρχιτεκτονικές, στατικές, εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης, ηλεκτρομηχανολογικές, πυροπροστασίας, ενεργειακής απόδοσης, διαρρυθμίσεων εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, κατανομής δαπανών, περιβάλλοντος χώρου, αντισεισμικού ελέγχου, κ.ά.

Επίβλεψη

Κάθε μελέτη, όσο πλήρης και λεπτομερής κι αν είναι, χρειάζεται να εφαρμοστεί σωστά και υπεύθυνα για να αποδώσει το ζητούμενο. Ο τομέας της επίβλεψης έργου έχει παραγκωνιστεί στη χώρα μας, με αποτέλεσμα την παραγωγή έργων που δεν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

Η επίβλεψη ενός τεχνικού έργου είναι -αν όχι περισσότερο- το ίδιο σημαντική με τη μελέτη. Κατά τη διάρκεια των εργασιών μπορούν να ανακύψουν ζητήματα, τα οποία δεν είναι δυνατό να προβλεφθούν και είναι απαραίτητο να δοθούν λύσεις και ν' αναληφθούν πρωτοβουλίες σύμφωνα με τις υποδείξεις του καθ' όλα αρμόδιου επιβλέποντος μηχανικού, ο οποίος, άλλωστε, αναλαμβάνει την ευθύνη.

Δίνουμε μεγάλη έμφαση στην επίβλεψη των εργασιών, με συνεχή παρουσία και παρακολούθηση σε όλες τις φάσεις του έργου, έτσι ώστε να διαφυλάττουμε το επίπεδο της εργασίας μας, αλλά και τον τελικό χρήστη, σεβόμενοι την προτίμηση και εμπιστοσύνη του στις ικανότητες και την επιστημονική μας επάρκεια και γνώση.

Συμπληρώστε το όνομά σας
Συμπληρώστε κινητό σας τηλέφωνο
Συμπληρώστε σταθερό σας τηλέφωνο
Συμπληρώστε το μήνυμά σας

Λάθος αποτέλεσμα