Net Metering & Θέρμανση
Τεχνικές Εξοικονόμησης Ενέργειας

 

+30.211.415.4188

Γραφείο Αθήνας: Ποσειδώνος 1, Άλιμος

[email protected]

Net Metering | Αυτοπαραγωγή με Φωτοβολταϊκά

Τι είναι το Net metering

Το Net Metering (Αυτοπαραγωγή με Ενεργειακό Συμψηφισμό) είναι μέθοδος συμψηφισμού Ενέργειας από φωτοβολταϊκά και άλλες ΑΠΕ.

Το Net Metering επιτρέπει στον καταναλωτή να καλύψει ένα σημαντικό μέρος των ιδιοκαταναλώσεών του ή ακόμα και να το εξαλείψει, ενώ παράλληλα του δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το δίκτυο για έμμεση αποθήκευση της ηλεκτρικής ενέργειας.

Η χρέωση-πίστωση του καταναλωτή αφορά στη διαφορά μεταξύ παραγόμενης και καταναλισκόμενης ενέργειας σε μία ορισμένη χρονική περίοδο. Αν υπάρχει περίσσεια ενέργειας, αυτή δεν χάνεται για τον καταναλωτή αλλά πιστώνεται  λογιστικά για  μια ορισμένη χρονική περίοδο οπότε και γίνεται η τελική εκκαθάριση.

Με τον τρόπο αυτό ο καταναλωτής παράγει ο ίδιος το ρεύμα που έχει ανάγκη η ιδιοκτησία του (κατοικία, επαγγελματικός χώρος, βιοτεχνία, βιομηχανία, ξενοδοχείο κ.λ.π), εξαλείφοντας το κόστος του και παραμένοντας ανεπηρέαστος από την αυξητική τάση της τιμής της kWh, ενώ μπορεί για παράδειγμα να εξαλείψει και το κόστος θέρμανσης – κλιματισμού αν συνδυάσει κατάλληλα το φωτοβολταϊκό σύστημα με μία αντλία θερμότητας.

 

Αν είστε επαγγελματίας ή αγρότης, με το Net Metering και ειδικότερα με το Virtual Net Metering θα μειώσετε ή και θα μηδενίσετε τα κόστη της ηλεκτρικής ενέργειας όπως:

 • πότισμα χωραφιών
 • ξήρανση προϊόντων
 • θέρμανση, ψύξη εγκαταστάσεων
 • ηλεκτροδότηση γραμμών παραγωγής
 • φωτισμό

Που Μπορούν να Εγκατασταθούν τα Συστήματα Φωτοβολταικών με Net metering


Οικίες & Επαγγελματικές Στέγες

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα μπορούν να εγκατασταθούν επί κτιρίων ή επί εδάφους ή άλλων κατασκευών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών του πρωτογενούς τομέα, σύμφωνα με την κείμενη πολεοδομική νομοθεσία.

Φωτοβολταϊκά συστήματα για αυτοπαραγωγή (net metering) εκτός απο τις οικίες μπορούν να εγκατασταθούν σε:

 • Επαγγελματικούς χώρους
 • Ιατρικά Κέντρα
 • Ιδιωτικές Κλινικές
 • Κέντρα Αποκατάστασης
 • Κέντρα Φιλοξενίας Ηλικιωμένων
 • Βιοτεχνίες
 • Βιομηχανίες
 • Αποθηκευτικούς Χώρους
 • Logistics
 • Ξενοδοχεία Εντός Πόλεων
 • Luxury Resorts
 • Μεγάλες Ξενοδοχειακές Μονάδες
 • Ενοικιαζόμενα Δωμάτια
 • Τουριστικά Καταλύματα - Camping
 • Σχολικά Κτίρια – Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια
 • Γραφειακούς Χώρους
 • Αθλητικές Εγκαταστάσεις
 • Θερμοκήπια
 • Γεωτρήσεις
 • Αγροτικές – Κτηνοτροφικές Μονάδες – Εγκαταστάσεις
 • Τυροκομεία

 

 

Πως Λειτουργεί η Αυτοπαραγωγή

Το Net Metering αναφέρεται ουσιαστικά σε μια «συμφωνία» μεταξύ της εταιρείας ηλεκτρισμού και ενός καταναλωτή ηλεκτρικού ρεύματος, που εγκαθιστά ένα τοπικό σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο ενεργειακός συμψηφισμός γίνεται στους λογαριασμούς που εκδίδονται από τον προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.

Η εξερχόμενη ενέργεια (αυτή που περισσεύει από την παραγωγή) αφαιρείται από την εισερχόμενη (αυτήν που απορροφάται από το δίκτυο).

Εάν η διαφορά είναι θετική, αυτή χρεώνεται στον λογαριασμό. Εάν η διαφορά είναι αρνητική, το πλεόνασμα πιστώνεται στον επόμενο λογαριασμό ως ενεργειακό υπόλοιπο.

Η μεταφορά πλεονασμάτων μπορεί να συνεχιστεί για όλο το έτος αλλά ό,τι ενέργεια περισσεύει στο τέλος του 12ου μήνα θα διαγραφεί με την ετήσια εκκαθάριση χωρίς αποζημίωση (γίνεται μηδενισμός δηλαδή).

Στο ενδιάμεσο, όλοι οι λογαριασμοί πρέπει να πληρώνονται κανονικά.

 

Πως Γίνεται ο Συμψηφισμός

Ο ενεργειακός συμψηφισμός γίνεται στους λογαριασμούς που εκδίδονται από τον προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας. Η εξερχόμενη ενέργεια (αυτή που περισσεύει από την παραγωγή) αφαιρείται από την εισερχόμενη (αυτήν που απορροφάται από το δίκτυο). Εάν η διαφορά είναι θετική αυτή χρεώνεται στον λογαριασμό. Εάν η διαφορά είναι αρνητική, το πλεόνασμα πιστώνεται στον επόμενο λογαριασμό ως ενεργειακό υπόλοιπο. Η μεταφορά πλεονασμάτων μπορεί να συνεχιστεί για όλο το έτος αλλά ο,τι ενέργεια περισσεύει στο τέλος του 12ου μήνα θα διαγραφεί με την ετήσια εκκαθάριση χωρίς αποζημίωση (γίνεται μηδενισμός δηλαδή). Στο ενδιάμεσο, όλοι οι λογαριασμοί πρέπει να πληρώνονται κανονικά.

Ως χρεωστέα ενέργεια (για το ανταγωνιστικό σκέλος του τιμολογίου) υπολογίζεται η διαφορά των ποσοτήτων που καταγράφονται από τον μετρητή, δηλαδή η διαφορά Α (Απορροφώμενη) μείον την Ε (Εγχεόμενη), εφόσον η διαφορά αυτή είναι θετική.

Μετρήσεις:

Τις καταμετρήσεις τις κάνει ο διαχειριστής του δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ).

Στην εγκατάσταση υπάρχουν δύο μετρητές:
Μετρητής 1:
Μετράει την παραγόμενη και την καταναλισκόμενη ενέργεια από το φωτοβολταϊκό σύστημα.
Μετρητής 2:
Μετράει την εισερχόμενη (από) και εξερχόμενη (προς) ενέργεια του Δικτύου.Παράδειγμα Τετραμηνιαίας Εκκαθάρισης


Η τελική διαφορά των 100 kWh από τον ετήσιο συμψηφισμό (αφού η συνολική ετήσια παραγωγή του Φ/Β ήταν 5.100kWh και η συνολική πραγματική κατανάλωση 5.000kWh) δεν μεταφέρεται περαιτέρω και δεν αποζημιώνεται (χάνεται για τον αυτοπαραγωγό)


Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις


Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις υπολογίζονται ως εξής:

 • H χρέωση για το Δίκτυο Μεταφοράς και το Δίκτυο Διανομής υπολογίζεται βάσει της απορροφώμενης ενέργειας (Α), επί την χρέωση.
 • Tο ΕΤΜΕΑΡ λογίζεται βάσει της απορροφώμενης ενέργειας (Α), επί την αντίστοιχη χρέωση.
 • Η χρέωση για ΥΚΩ (υπηρεσίες κοινής ωφέλειας) υπολογίζεται βάσει της καταναλισκόμενης ενέργειας (Κ=Α+Π–Ε), επί την αντίστοιχη χρέωση.


Χρήσιμα Link για ενημέρωση απο τη σελίδα της ΔΕΔΔΗΕ

Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις στο πλαίσιο της εγκατάστασης συστημάτων με ενεργειακό συμψηφισμό

Ενημερωτικό σημείωμα για τον τρόπο εγκατάστασης των μετρητών στους αυτοπαραγωγούς με ενεργειακό συμψηφισμό


Ταυτοχρονισμός


Όπως αναφέραμε, στις ρυθμιζόμενες χρεώσεις (πλην των ΥΚΩ που πληρώνονται για την πραγματική κατανάλωση) η χρέωση γίνεται στην ενέργεια που απορροφούμε από το δίκτυο (και όχι στη συνολική διαφορά: παραγωγή μείον κατανάλωση).


Αυτό σημαίνει ότι εάν η ηλεκτρική ενέργεια που έχει παραχθεί δεν καταναλωθεί επιτόπου, αλλά διοχετευτεί στο δίκτυο της ΔΕΗ για να απορροφηθεί κάποια άλλη στιγμή θα πληρώσουμε στη ΔΕΗ το κομμάτι των ρυθμιζόμενων χρεώσεων, για την ενέργεια που απορροφήσαμε άσχετα αν την έχουμε ήδη παράγει εμείς.


Όσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό της ενέργειας που καταναλώνεται κατευθείαν από την παραγωγή (χωρίς τη χρήση του δικτύου), δηλαδή ο ταυτοχρονισμός, τόσο μικρότερο είναι το ποσό που πληρώνει ο καταναλωτής για τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις.

 


Αναλυτικότερα

Στο λογαριασμό της ΔΕΗ, το κομμάτι που αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα χωρίζεται σε δύο μέρη. Το ένα είναι οι ανταγωνιστικές χρεώσεις.

Αυτές στην ουσία είναι η χρέωση για την ενέργεια που καταναλώσαμε (π.χ. κατανάλωση 2.000ΚWh  με τιμή της κιλοβατώρας 0,10252€, πληρώνουμε 2.000kwh * 0,10252€/kwh = 205,04€).

Το άλλο μέρος είναι οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις στις οποίες εμπεριέχονται οι χρεώσεις για τα δίκτυα, το ΕΤΜΕΑΡ, οι ΥΚΩ κ.α.

Για το δε πρώτο μέρος, ο συμψηφισμός γίνεται στο σύνολο της ποσότητας ενέργειας που παράχθηκε και απορροφήθηκε όλο το χρόνο (π.χ. παρήγαγα 6.000kWh και κατανάλωσα 6.500kWh, 6.500kwh - 6.000kwh = 500kWh χρωστάω 500kwh χ 0,10252€/kwh = 51,26€).

Στο δεύτερο μέρος όμως, αυτό των ρυθμιζόμενων χρεώσεων (πλην των ΥΚΩ που πληρώνονται για την πραγματική κατανάλωση) η χρέωση γίνεται στην ενέργεια που απορροφούμε  από το δίκτυο και όχι στη συνολική διαφορά, παραγωγή μείον κατανάλωση.


Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η επίδραση του ταυτοχρονισμού στο ποσοστό εξοικονόμησης χρημάτων, στα έτη απόσβεσης, στο συνολικό κέρδος 25ετίας καθώς και στον εσωτερικό βαθμό απόδοσης.

 

  ΠΡΙΝ ΜΕΤΑΠΟΣΟΣΤΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ 25 ΕΤΙΑΣΕΤΗ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ IRR
0%157876451,6%144481010,5%
30%157863759,6%180218,712,6%
80%157842673%239777,116,2%
100%157834178,4%263596,717,6% 

 

Νομοθεσία για τον Ενεργειακό Συμψηφισμό με Αυτοπαραγωγή


Σύμφωνα με την απόφαση που εκδόθηκε στις 30/12/2014 κατ’ εφαρμογή του άρθρου 14Α του ν.3468/2006 του Υ.Π.Ε.Κ.Α ισχύουν τα εξής:

 • Αυτοπαραγωγή στη Μέση και Χαμηλή Τάση
 • Αφορά μόνο σε φωτοβολταϊκά συστήματα
 • Στην Ηπειρωτική χώρα, τα Διασυνδεδεμένα Νησιά και την Κρήτη ισχύει το όριο των 20kW, ενώ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά το όριο είναι 10kW.
 • Υπάρχει δυνατότητα εγκατάστασης και μεγαλύτερων συστημάτων net metering με την προϋπόθεση ότι η ισχύς του συστήματος δεν ξεπερνά το 50% της συμφωνημένης ισχύος της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. Και σε αυτή την περίπτωση όμως υπάρχουν ανώτατα όρια. 
 • Στην Ηπειρωτική Χώρα και στα Διασυνδεδεμένα Νησιά το όριο είναι 500kW, στην Κρήτη 50kW και στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά 20kW, ανεξάρτητα αν η παροχή κατανάλωσης συνδέεται στη χαμηλή ή τη μέση τάση.
 • Εγκατάσταση αυτοπαραγωγής μπορεί να κάνει οποιοσδήποτε στα σημεία που επιτρέπονται σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου αρκεί να έχει τη νόμιμη χρήση του χώρου στον οποίο γίνεται η κατανάλωση, ενώ η εγκατάσταση δεν περιορίζεται στις στέγες (αλλά δύναται να εγκατασταθούν σε πέργκολες, επί εδάφους, κ.α.)
 • Οι αυτοπαραγωγοί θα καταβάλλουν ΕΤΜΕΑΡ μόνο για την ηλεκτρική ενέργεια που συνολικά απορροφούν από το Δίκτυο ή το Σύστημα
 • Ο ενεργειακός συμψηφισμός θα γίνεται ετησίως στο λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος του αυτοπαραγωγού.*Σύμφωνα με ανακοίνωνη που εξέδωσε ο ΔΕΔΔΗΕ στις 27-03-2015 σε πρώτη φάση και απο 08-05-2015  θα γίνονται δεκτά μόνο αιτήματα σύνδεσης από καταναλωτές που τροφοδοτούνται από το δίκτυο χαμηλής τάσης και για μέγιστη ισχύ φωτοβολταϊκού συστήματος 100kWp στην ηπειρωτική χώρα και τα διασυνδεδεμένα με αυτή νησιά, 50kWp στην Κρήτη και 20kWp στα λοιπά Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά. Ειδικά στην Πελοπόννησο και στο τμήμα της Εύβοιας νοτίως του Αλιβερίου, καθώς και στα νησιά Άνδρο και Τήνο, η μέγιστη ισχύς συστήματος περιορίζεται επί του παρόντος στα 20kWPp.


*Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΔΕΔΔΗΕ στις 23-10-2015 θέτει υπόψη των ενδιαφερομένων ότι η υποδοχή των αιτημάτων σύνδεσης φωτοβολταϊκών συστημάτων αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό (net metering) από καταναλωτές που συνδέονται στο δίκτυο Μέσης τάσης (ΜΤ) θα ξεκινήσει στις 30.10.2015.

 

Διαστασιολόγηση Φωτοβολταϊκού Συστήματος

Η ιδανική εγκατεστημένη ισχύς απαιτεί προσεκτικό υπολογισμό αρκετών παραμέτρων ώστε να καταστεί βιώσιμη μια εγκατάσταση Net Metering.

Για την εκπόνηση της οικονομοτεχνικής μελέτης για κάθε Φ/Β συστήμα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι παρακάτω παράμετροι:

 • Ανάλυση της περιοχής και της κατοικίας, δηλαδή υπολογισμός της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας και σκίασης στην περιοχή και θέση εγκατάστασης
 • Καταγραφή των ενεργειακών απαιτήσεων, δηλαδή καταγραφή όλων των συσκευών που καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια και υπολογισμός του απαραίτητου φορτίου κάλυψης αυτών
 • Αξιολόγηση των τεχνικών χαρακτηριστικών που θα έχει το σύστημα και επιλογή, βάση των πραγματικών αναγκών, του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί.

Εδώ μπορείτε να βρείτε ένα διαδικτυακό πρόγραμμα μέτρησης της ηλιακής ακτινοβολίας και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php#

 

Η φιλοσοφία της TRIEDRASI είναι πάντα επικεντρωμένη στην ποιότητα και αξιοπιστία των Φωτοβολταικών έργων της, αλλά και την τεχνική υποστήριξή των.

 

Για την διασφάλιση της ποιότητας των έργων μας αλλά κυρίως για την προστασία προσώπων και υλικού, και για τη διαχρονική διασφάλιση των πελατών μας όλος ο ηλεκτροτεχνολογικός εξοπλισμός που χρησιμοποιούμε είναι δοκιμασμένος, πιστοποιημένος, και κατασκευασμένος από επώνυμες εταιρείες.

Τα συνεργεία εγκατάστασης είναι πιστοποιημένοι εγκαταστάτες φωτοβολταϊκών συστημάτων.


Σε κάθε έργο παρέχουμε εγγύηση καλής λειτουργίας και εγκατάστασης ισχύος 2 ετών.

 

Συνεργαζόμενοι Κατασκευαστές

[nbsp]
 

 

Τεχνολογικός εξοπλισμός

 
 

 

 

 

Πληροφοριακό Υλικό

Ενημερωτικό σημείωμα για τον τρόπο εγκατάστασης των μετρητών

Πληροφοριακό Δελτίο Ενεργειακού Συμψηφισμού 24.04.2015

Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις ενεργειακός συμψηφισμός

Έντυπο Αίτησης για ΔΕΔΔΗΕ

Υπουργική Απόφαση

 

Συμπληρώστε το όνομά σας
Συμπληρώστε κινητό σας τηλέφωνο
Συμπληρώστε σταθερό σας τηλέφωνο
Συμπληρώστε το μήνυμά σας

Λάθος αποτέλεσμα