+30.6934.00.4924

Γραφείο Αθήνας: Ποσειδώνος 1, Άλιμος

[email protected]

Εικονική Αυτοπαραγωγή Για Αγρότες - Virtual Net metering


Το net-metering (ή αυτοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με ενεργειακό συμψηφισμό), μπορεί να εφαρμοστεί από αγρότες, και κτηνοτρόφους. 
 
Με την εγκατάσταση κατάλληλης ισχύος φωτοβολταϊκού συστήματος, μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια, για τη λειτουργία γεωτρήσεων - αντλιοστάσιων, άρδευση χωραφιών, πτηνο-κτηνοτροφικές μονάδες, θερμοκήπια, κ.λ.π., μειώνοντας έτσι σημαντικά το λειτουργικό τους κόστος.
 
Ειδικά για τους αγρότες επιτρέπεται και το "εικονικό net-metering", δηλαδή με ένα μόνο φωτοβολταϊκό μπορούν να καλυφθούν καταναλώσεις ρεύματος σε διαφορετικές εγκαταστάσεις. 
 

Το Net Metering και το Εικονικό (Virtual) Net Metering, αποτελεί μια πραγματικά συμφέρουσα και αποδοτική Επένδυση για τις αγροτικές & κτηνοτροφικές επιχειρήσεις καθώς συμβάλει ουσιαστικά στη μείωση του κόστους της παραγωγής και κατά συνέπεια στην αύξηση των εσόδων σας!

Όπως ορίζεται, το virtual net metering αφορά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου που έχουν κοινωφελείς σκοπούς, καθώς και τους εγγεγραμμένους στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμετάλλεύσεων.

 

 

Αγροτικό net metering

 

Έτσι λοιπόν οι αγρότες θα μπορούν πλέον να εγκαταστήσουν Φ/Β ή μικρές ανεμογεννήτριες σε χώρους που είναι κατάλληλοι, ακόμα και αν είναι απομακρυσμένοι από τους χώρους κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας.
καθώς δεν κρίνεται δόκιμο να δεσμεύσουν μέρος της καλλιεργήσιμης γης που εκμεταλλεύονται, ενώ επιπλέον μπορούν να συμψηφίσουν περισσότερες από μία κατανάλωση που ίσως βρίσκονται σε διαφορετικές τοποθεσίες.

Επίσης, επισημαίνεται πως η δυνατότητα εφαρμογής του virtual net metering δίνεται όχι μόνο σε Φ/Β και μικρές ανεμογεννήτριες, αλλά και σε σταθμούς βιομάζας / βιοαερίου / βιορευστών, και σε ΣΗΘΥΑ.

12/11/2019

Σκρέκας: Πακέτο 170 εκ. ευρώ και προτεραιότητα σύνδεσης για τη δημιουργία "μικρών φωτοβολταϊκών συμψηφισμού" από αγρότες.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

3/10/2019

Σκρέκας: Ο ήλιος στην υπηρεσία του αγρότη - Χρηματοδοτικά εργαλεία για μικρά αγροτικά φωτοβολταϊκά συστήματα

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συμπληρώστε το όνομά σας
Συμπληρώστε κινητό σας τηλέφωνο
Συμπληρώστε σταθερό σας τηλέφωνο
Συμπληρώστε το μήνυμά σας

Λάθος αποτέλεσμα