+30.6934.00.4924

Γραφείο Αθήνας: Ποσειδώνος 1, Άλιμος

[email protected]

Μελέτη Εφαρμογής | Συνδυασμός Φωτοβολταϊκών & Αντλία Θερμότητας

 

Το Net Metering επιτρέπει στον καταναλωτή να καλύψει ένα σημαντικό μέρος των ιδιοκαταναλώσεών του, ενώ παράλληλα του δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το δίκτυο για έμμεση αποθήκευση της ηλεκτρικής ενέργειας. Συνεπώς με τον τρόπο αυτό ο καταναλωτής παράγει το ρεύμα που έχει ανάγκη η ιδιοκτησία του αποτελώντας την καλύτερη λύση για εξάλειψη του κόστους του ρεύματος, ενώ μπορεί να εξαλείψει και το κόστος θέρμανσης - κλιματισμού αν συνδυαστεί κατάλληλα με μία αντλία θερμότητας για παράδειγμα.


Το Εργαστήριο Ατµοκινητήρων και Λεβήτων του ΕΜΠ σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο Χηµικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων πραγµατοποίησε τεχνο-οικονοµικούς υπολογισµούς σχετικά µε κάποιες από τις διαθέσιµες τεχνολογίες θέρµανσης που χρησιµοποιούνται στην Ελληνική αγορά, τα αποτελέσµατα τα οποία παρουσιάζονται παρακάτω.

 

Στο επόμενο διάγραµµα παρουσιάζεται το κόστος ωφέλιµης θερµικής ενέργειας ανά είδος θερµικού συγκροτήµατος.

 

 

Στο Διάγραµµα αυτό εµφανίζεται το κόστος της θερµότητας σε €/kWhth, ενώ σε αυτό προστίθεται και η φορολόγηση και οι επιπλέον επιβαρύνσεις αναλόγως µε το είδος καυσίµου ή την χρησιµοποιούµενη ηλεκτρική ενέργεια. Από το καθαρό κόστος και τη φορολόγηση προκύπτει, στο ίδιο διάγραµµα, και η συνολική τιµή κόστους ωφέλιµης θερµικής ενέργειας.

Συνεπώς, από την παραπάνω μελέτη συμπεραίνουμε ότι η πιο οικονομική λύση θέρμανσης είναι η χρήση αντλίας θερμότητας.

 

Αντλία Θερμότητας

 


Τα παραδοσιακά συστήματα θέρμανσης χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα. Η διαφορά ενός συστήματος τύπου αντλίας θερμότητας, είτε χρησιμοποιεί τη θερμοκρασία του αέρα (αντλία αέρα/νερού) είτε τους εδάφους (γεωθερμική αντλία) για να μεταφέρει τη θερμότητα, είναι πως λειτουργεί πολύ πιο αποτελεσματικά και εξοικονομεί περισσότερη ενέργεια.


Ειδικά εάν το σύστημα λειτουργεί αρκετές ώρες με το νυχτερινό τιμολόγιο το κόστος μειώνεται σημαντικά, ενώ μεγάλη εξοικονόμηση μπορούμε να επιτύχουμε στην περίπτωση που η αντλία συνδυαστεί με ενδοδαπέδια θέρμανση αντί για σώματα καλοριφέρ ή Fun Coils.


Ο συνδυασμός αντλίας θερμότητας, και ενός φωτοβολταϊκού συστήματος με Net metering είναι ικανός να ελαττώσει ως και να εκμηδενίσει τα κόστη για ηλεκτρισμό, θέρμανση και ψύξη ή κλιματισμό, αλλά και των ζεστών νερών χρήσης (ΖΝΧ).


Η απόδοση μίας αντλίας θερμότητας υπολογίζεται με το συντελεστή απόδοσης (COP). Για παράδειγμα, συντελεστής COP=3, σημαίνει ότι για κάθε μία κιλοβατώρα (kWh) ηλεκτρικού ρεύματος που καταναλώνεται, παράγονται 3 θερμικές kWh.

Οι πιο πολλές αντλίες θερμότητας βάση των προδιαγραφών τους μπορούν να λειτουργήσουν μέχρι τους -22°C εξωτερικής θερμοκρασίας, και COP από 2,5 - 3,5 ή και περισσότερο αν πρόκειται για γεωθερμικές. Επιπλέον μπορούν να τοποθετηθούν συστήματα αυτοματισμών ώστε να υπάρχει η δυνατότητα εμπλοκής εφεδρικού συστήματος για πολύ ακραίες εξωτερικές θερμοκρασίες.


Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να γνωρίζουμε ποιο είναι το σωστό COP της αντλίας για τις θερμοκρασίες (εξωτερική / εσωτερική) που μας ενδιαφέρουν, έτσι θα μπορέσουμε να υπολογίσουμε καλύτερα το πραγματικό κόστος λειτουργίας.


Ενδεικτικά για κατοικία 100τ.μ και χειμερινή μόνο χρήση το κόστος λειτουργίας της θέρμανσης με πετρέλαιο εκτιμάται στα 1100-1700 ευρώ, με φυσικό αέριο στα 700-1000 ευρώ, με κλιματιστικά στα 1000-1500 ευρώ, με υπέρυθρα panel στα 300 - 1100 ευρώ, με λοιπά ηλεκτρικά σώματα στα 2000-2500 ευρώ, με σόμπες pellets στα 600-1400 ευρώ, με ενεργειακό τζάκι στα 700-1400 ευρώ και με αντλίες θερμότητας στα 300-900 ευρώ.


Σε γενικές γραμμές κάθε άτομο που κατοικεί στο χώρο καταναλώνει 1.200kWh – 1.800kWh ετήσια. Έτσι, μια τετραμελής οικογένεια που κατοικεί σε μία οικία 120τ.μ, καταναλώνει κατά μέσο όρο περίπου 4.800kWh – 7.200kWh για ηλεκτρισμό και κλιματισμό. Σε μια μέση κατοικία στην Ελλάδα ο λογαριασμός της ΔΕΗ για έναν χρόνο κυμαίνεται από 900 - 1.350€ έως και 1.500 – 2.500€.

 

Παράδειγμα συνδυασμού Φ/Β και Αντλίας Θερμότητας


Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω μπορούμε να παραθέσουμε ένα παράδειγμα συνδυασμού φωτοβολταϊκού συστήματος και αντλίας θερμότητας.


Για μία κατοικία 120τ.μ στην οποία κατοικεί μια τετραμελής οικογένεια χρειάζονται περίπου 4.800kwh - 7.200kWh ετήσια για ηλεκτρικό ρεύμα και κλιματισμό. Οι ανάγκες αυτές μπορούν να καλυφθούν με την εγκατάσταση μιας φωτοβολταϊκής μονάδας, ισχύος 3.2kwp – 4,8kwp.


Παραγωγή ετήσιας ενέργειας από Φωτοβολταική εγκατάσταση ισχύος 3.2kwp - 4,8kwp για τη κάλυψη αναγκών σε ηλεκτρικό ρεύμα και κλιματισμό:


i.   3.2kwp x 1500kwh/m² = 4.800kwh (όπου 1500kwh/m² είναι μια μέση τιμή της ηλιακής ακτινοβολίας ανά τετραγωνικό μέτρο) έως


ii.   4.8kwp x 1500kwh/m² = 7.200kwh.


Η χρήση για θέρμανση μιας αντλίας θερμότητας 12kw και COP 2,5 παράγει ετησίως και για λειτουργία 2160 ωρών (12 ώρες την ημέρα για 180 ημέρες) περίπου 5.200kWh και με τιμή ρεύματος 0,185€/kwh το κόστος λειτουργίας ανέρχεται στο ποσό των 960€ ετησίως χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η μείωση απο τη χρήση νυχτερινού ρεύματος.

Έτσι η συνολική καταναλώση για ηλεκτρικό ρεύμα, θέρμανση και κλιματισμό, να ανέρχεται στις 10.000kwh – 12.400kwh ετησίως.


Συνεπώς η φωτοβολταϊκή εγκατάσταση για 10.000kwh - 12.400kwh θα είναι της τάξης:

 

i.   6,7kwp εγκατεστημένης ισχύος = 6,7kwp x 1.500kwh/m²=10.050kwh έως


ii.   8,3kwp εγκατεστημένης ισχύος = 8,3kwp x 1.500kwh/m²=12.450kwh.

 

Ένα Φωτοβολταϊκό σύστημα με Net metering των 8,3kwp με όλες τις απαραίτητες διατάξεις ελέγχου για την ασφάλεια προσώπων και υλικού, με ξεχωριστούς πίνακες AC & DC, την απαραίτητη αντικεραυνική προστασία, και γείωση, υπερκαλύπτει όλες τις ετήσιες ανάγκες ενέργειας σε ηλεκτρικό ρεύμα, θέρμανση και ψύξη, και κοστίζει περίπου 9.500€ πλέον ΦΠΑ.

Το όφελος για ηλεκτρισμό, συμπεριλαμβανομένου του κλιματισμού, είναι της τάξης των 2.300€ ετησίως και η απόσβεση γίνεται σε 5 έτη.

Μια αντλία θερμότητας 12kw κοστίζει περίπου 5.500€ και το όφελος σε θέρμανση είναι της τάξης των 970€ περίπου και η απόσβεση γίνεται σε 5,5 έτη.

 

Συνολικό όφελος περίπου 3.300€ κατ' έτος, με δωρεάν θέρμανση, ψύξη, και ηλεκτρικό ρεύμα για πάντα.

Συμπληρώστε το όνομά σας
Συμπληρώστε κινητό σας τηλέφωνο
Συμπληρώστε σταθερό σας τηλέφωνο
Συμπληρώστε το μήνυμά σας

Λάθος αποτέλεσμα