+30.6934.00.4924

Γραφείο Αθήνας: Ποσειδώνος 1, Άλιμος

[email protected]

Προσανατολισμός

 

Η ποσότητα και η ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας που προσπίπτει σε μια επιφάνεια, αλλάζει ανάλογα με το γεωγραφικό πλάτος της θέσης της, τον προσανατολισμό της, την κλίση της ως προς το οριζόντιο επίπεδο, την εποχή και την καθαρότητα της ατμόσφαιρας. Η φαινόμενη τροχιά του ήλιου και η θέση του στο στερέωμα κάθε στιγμή, σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη, περιγράφεται από ηλιακούς χάρτες ή ηλιακά διαγράμματα ή πίνακες.

 

Το χειμώνα, ο ήλιος κινείται χαμηλά στον ορίζοντα με αποτέλεσμα οι ακτίνες του να χτυπούν τη νότια όψη των κτιρίων σχεδόν κάθετα, με αποτέλεσμα να τη θερμαίνουν και ταυτόχρονα διεισδύουν από τα νότια ανοίγματα βαθιά στους εσωτερικούς χώρους.

 

Αντίθετα, το καλοκαίρι ο ήλιος κινείται ψηλά με μικρή κλίση προς το Νότο και ειδικά το μεσημέρι η ηλιακή ακτινοβολία είναι σχεδόν κατακόρυφη, παράλληλη προς τη νότια όψη τους. Η ανατολική και η δυτική όψη δέχονται την ίδια ποσότητα ηλιακής ακτινοβολίας κάθε εποχή. Το χειμώνα, ο ήλιος ανατέλλει και δύει προς την πλευρά του Νότου, ενώ ο καλοκαίρι, προς την πλευρά του Βορρά.

 

Τέλος, η βόρεια όψη δε δέχεται άμεσα τον ήλιο το χειμώνα, ούτε το καλοκαίρι, εκτός από τις πρώτες πρωινές και τις τελευταίες απογευματινές ώρες. Είναι η ψυχρή πλευρά το χειμώνα και η δροσερή, ευχάριστη πλευρά το καλοκαίρι.

 

Συνεπώς, η νότια όψη είναι η ευνοϊκότερη όψη για όλο το χρόνο. Θερμαίνεται άμεσα το χειμώνα και σκιάζεται εύκολα το καλοκαίρι. Με αυτό τον τρόπο τον χειμώνα το σπίτι μας θα ζεσταίνεται σε ποσοστό από 60% έως και 70% από τον ήλιο. Ο Βορράς δεν μένει ανεκμετάλλευτος, αφού είναι πολύτιμος για τους θερινούς μήνες, καθώς το κτίριο καλύπτεται από τους βορινούς ανέμους.

 

Στις άλλες δύο διευθύνσεις, την Ανατολή και τη ∆ύση, χρειάζεται να μπουν πετάσματα, ώστε ο ήλιος να φτάνει στο εσωτερικό του σπιτιού το χειμώνα και να μένει εκτός το καλοκαίρι.

 

 

Σημαντικός παράγοντας κατά την φάση κατασκευής του κτιρίου είναι και το σχήμα του. Για το εύκρατο κλίμα της Ελλάδας, το καταλληλότερο σχήμα είναι το επίμηκες κατά τον άξονα ανατολής-δύσης, γιατί προσφέρει μεγαλύτερη επιφάνεια προς το νότο για την συλλογή της ηλιακής θερμότητας το χειμώνα.

 

Η αναλογία βάθους προς πλάτος της κάτοψης πρέπει να είναι ≈ 1/1,5. Βεβαίως, όταν το οικόπεδο είναι επίμηκες κατά τον άξονα βορρά-νότου, τότε επιλέγουμε λύσεις με όγκους σπαστούς, ή κλιμακωτή οργάνωση του κτιρίου, έτσι ώστε οι πίσω χώροι να δέχονται ήλιο το χειμώνα. Επιπρόσθετα, η διάταξη ενός κτιρίου καθ' ύψος είναι προτιμότερη από ένα ίδιων τετραγωνικών αλλά με διάταξη κατά το οριζόντιο.

 

Με τον τρόπο αυτό, του αναλογεί μικρότερη επιφάνεια δώματος ή στέγης που είναι ευαίσθητη στα θερμικά κέρδη κατά τους θερινούς μήνες και τις απώλειες κατά τους χειμερινούς. Συνεπώς, δημιουργείται πιθανά μεγαλύτερο ανάπτυγμα νότιας όψης που είναι ευκολότερα διαχειρίσιμη σε σχέση με μια οριζόντια επιφάνεια.

Συμπληρώστε το όνομά σας
Συμπληρώστε κινητό σας τηλέφωνο
Συμπληρώστε σταθερό σας τηλέφωνο
Συμπληρώστε το μήνυμά σας

Λάθος αποτέλεσμα