+30.210.373.1793

+30.211.770.9860

Γραφείο Αθήνας: Καραγιώργη Σερβίας 2, Σύνταγμα, 3ος όροφος

Γραφείο θεσσαλίας: Λορέντζου Μαβίλη 22, Λάρισα

info@triedrasi.gr

Τομείς προς Χρηματοδότηση

Η TRIEDRASI δραστηριοποιείται στον τομέα των Συμβουλευτικών υπηρεσιών και στελεχώνεται από έμπειρους Συμβούλους - Συνεργάτες στον χώρο των επιχειρήσεων και των επενδυτικών ευκαιριών.

Οικονομολόγοι, Μηχανικοί εξειδικευμένοι σύμβουλοι και στελέχη της εταιρείας μας, αναλαμβάνουν Αξιόπιστα την εξεύρεση κατάλληλων χρηματοδοτικών προϊόντων και στηρίζουν τους ενδιαφερόμενους επενδυτές και επιχειρηματίες με τη παροχή ποιοτικών Συμβουλευτικών υπηρεσιών στην ενίσχυση επενδυτικών έργων και στην εξεύρεση χρηματοδοτικών λύσεων με ευνοϊκούς όρους.

Η Επιχειρηματική χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων αφορά επενδυτικά σχέδια Μεγάλου προϋπολογισμού έργων και επιτρέπει σε νέους και υφιστάμενους επιχειρηματίες να υλοποιήσουν γρήγορα τις επιχειρηματικές τους ιδέες.

Ειδικότερα, οι επενδυτές προκειμένου να χρηματοδοτηθούν οι εταιρείες και τα επενδυτικά τους σχέδια ή να καλύψουν το ύψος χρηματικού ποσού για επενδυτικό σχέδιο υπαγόμενο σε επιχορήγηση Αναπτυξιακού, θα πρέπει να βρίσκονται εντός των τομέων του ενδιαφέροντός του χρηματοδοτικού φορέα, δηλαδή Βιομηχανία, Ενέργεια, Ναυτιλία, Τουρισμός.

Ο χρηματοδοτικός φορέας που θα απευθύνουν το αίτημα για έγκριση χρηματοδότησης, δύναται να  καλύψει στο 80% - 100% το προβλεπόμενο κόστος επένδυσης, με μέσο-μακροπρόθεσμο δανεισμό.

Η ανάγκη χρηματοδότησης της επιχείρησης η του επενδυτικού σχεδίου των επενδυτών, πραγματοποιείται από αξιόπιστους χρηματοδοτικούς φορείς και σε άμεσους χρόνους, προσφέροντας έτσι λύση στο βασικό πρόβλημα των ελληνικών επιχειρήσεων με τις τράπεζες, στον τομέα των χρηματοδοτήσεων.

Οι μορφές χρηματοδοτικών πηγών είναι οι κάτωθι:

 • Χρηματοδότηση Επενδύσεων από Hedge Funds

 • Χρηματοδότηση με Project Financing

 • Χρηματοδότησημε Venture Capital


Οι τομείς της Ελληνικής αγοράς που προσφέρονται για χρηματοδότηση είναι:

i. Μεγάλα Επενδυτικά έργα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), ειδικότερα των έργων ενέργειας όπως:

 • Αιολικών πάρκων

 • Σταθμών Βιομάζας

 • Σταθμών Βιοαερίου

 

ii.  Μεγάλα Επενδυτικά έργα και Τουριστικές Αναπτύξεις των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον Τουρισμό:

 • Οργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες και λοιπές τουριστικές αναπτύξεις

 • Τουριστικές επαύλεις – Luxury Resort και έργα υποδομής

 • Μαρίνες ελλιμενισμού, ελικοδρόμια, υποδομές για outdoor δραστηριότητες και sports center σε τουριστικές αναπτύξεις


iii.  Επενδυτικά έργα και Βιομηχανικές μονάδες
στον τομέα της Βιομηχανίας.


iv.  Επενδυτικά σχέδια στον Τομέα της Ναυτιλίας.


v.  Μεγάλα επενδυτικά σχέδια και
μονάδες του Πρωτογενή τομέα όπως:

 • Κτηνοτροφικών επιχειρήσεων

 • Αγροτικών επιχειρήσεων

 • Μεγάλων Υδροπονικών μονάδων.
Συμπληρώστε το όνομά σας
Συμπληρώστε κινητό σας τηλέφωνο
Συμπληρώστε σταθερό σας τηλέφωνο
Συμπληρώστε το μήνυμά σας

Λάθος αποτέλεσμα