+30.211.415.4188

Γραφείο Αθήνας: Ποσειδώνος 1, Άλιμος

[email protected]

Ενεργειακή Αναβάθμιση Ξενοδοχείων και Τουριστικών Μονάδων

Οι παρεμβάσεις για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιριακών εγκαταστάσεων αποτελούν μία  ευκαιρία για όλα τα τουριστικά καταλύματα να μειώσουν ή και να εξαλείψουν το λειτουργικό τους κόστος εξοικονομώντας τεράστια ποσά ενέργειας, να βελτιώσουν την οικονομική τους απόδοση και ν' αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα τους.

 

Οι λόγοι που μια σύγχρονη τουριστική επιχείρηση πρέπει να προχωρήσει στην ενεργειακή αναβάθμιση των εγκαταστάσεων της είναι επιτακτικοί, δεδομένου του πολύ μεγάλου κόστους της ενέργειας, αλλά και των Ενεργειακών Παρεμβάσεων που πια η Τεχνολογία αλλά και η πολυετής εμπειρία και γνώση, μας έχουν δώσει και μας έχουν διδάξει.

 

Έχοντας λοιπόν όλα τα προηγούμενα σαν αρχικές σκέψεις αναλύουμε γιατί πρέπει να προχωρήσουμε σε Ενεργειακή αναβάθμιση της επιχείρησής μας:

 • Μείωση λειτουργικού κόστους. Πολλές παρεμβάσεις γίνονται στη διακόσμηση για αισθητικούς λόγους, όμως οι παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας μειώνουν κατά πολύ τα λειτουργικά κόστη έως  και μηδενισμού, συνεπώς αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης.
 • Προσέλκυση τουριστών ευαισθητοποιημένων σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. Η εφαρμογή πράσινων στρατηγικών marketing δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να προσεγγίσει τον ολοένα αυξανόμενο όγκο τουριστών, που αναζητούν «πράσινα» τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες.

Το 80% των Γερμανών τουριστών δηλώνουν ότι τα υψηλά περιβαλλοντικά πρότυπα παίζουν σημαντικό ρόλο όταν σχεδιάζουν τις διακοπές τους,
ενώ το 1/3 των Αμερικανών υποστηρίζουν ότι είναι πρόθυμοι να πληρώσουν παραπάνω, αρκεί το ταξίδι και η διαμονή τους να είναι φιλικά προς το περιβάλλον.
Το ίδιο λέει και το 21% των Βρετανών που ταξιδεύουν εκτός της χώρας τους. Τα περισσότερα ξενοδοχεία που εντάσσονται στο πλαίσιο μίας πιο ολοκληρωμένης «πράσινης» και οικολογικά φιλικής λειτουργίας, ανήκουν συνήθως σε υψηλότερου επιπέδου κατηγορίες»

(Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας)

Σύμφωνα με έρευνα στην Ελλάδα


93% προτιμά κάποιο οικολογικό ξενοδοχείο έναντι άλλου –χωρίς περιβαλλοντική πολιτική – του ίδιου εύρους τιμών και υπηρεσιών
•70% διατίθεται να συμμετέχει στην οικολογική πολιτική του ξενοδοχείου κατά την διάρκεια των διακοπών του
•62% επιθυμεί το ξενοδοχείο που θα επιλέξει για τις διακοπές του να λειτουργεί σύμφωνα με κάποιο πρόγραμμα περιβαλλοντικής πολιτικής.

 • Διατήρηση της ποιότητας του περιβάλλοντος. Η καλή ποιότητα του περιβάλλοντος αποτελεί ένα από τα βασικά κριτήρια επιλογής ταξιδιωτικού προορισμού για τους ευρωπαίους πολίτες
 • Αναβάθμιση των παρεχόμενων ανέσεων και υπηρεσιών. Η παροχή «πράσινων» υπηρεσιών μετακίνησης, π.χ. δωρεάν παροχή ποδηλάτου, ξεναγήσεις για πεζούς, μπορούν να κάνουν μοναδική την προσφερόμενη εμπειρία διαμονής
 • Βελτίωση της οργάνωσης και της λειτουργίας της επιχείρησης

Οι δαπάνες για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών ενός τουριστικού καταλύματος, αποτελούν σημαντικό τμήμα των συνολικών δαπανών λειτουργίας του. Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας στις κτιριακές του εγκαταστάσεις κυμαίνεται από 200 kWh/m² έως και πάνω από 1000 kWh/m², ενώ οι ετήσιες δαπάνες για ενέργεια από €600 έως πολύ πάνω από €2.000 ανά δωμάτιο. Επιπλέον, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ανέρχονται σε περίπου 160kgCO2/m², ποσότητα που ισοδυναμεί με περίπου 10 τόνους CO2 ανά δωμάτιο.

 

 Οι κύριοι τομείς κατανάλωσης ενέργειας στα τουριστικά καταλύματα είναι η θέρμανση και η ψύξη χώρων, το ζεστό νερό χρήσης (Ζ.Ν.Χ), ντους, κολυμβητικές δεξαμενές, spa, αλλά κα ο φωτισμός, ο εξαερισμός και η κατανάλωση ενέργειας στη παρασκευή γευμάτων (εστιατόριο). Σε ένα τυπικό Ευρωπαικό Ξενοδοχείο που λειτουργεί καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, η θέρμανση χώρων και νερού αντιπροσωπεύει περίπου το 70% της ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας αλλά και το 40% της ετήσιας ενεργειακής δαπάνης, ενώ ο φωτισμός αντιπροσωπεύει περίπου το 8% της κατανάλωσης ενέργειας και το 21% της ενεργειακής δαπάνης.

 

Η παρούσα ενημερωτική σελίδα της TRIEDRASI βοηθά τους ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων να αντιληφθούν τα περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη από την ενεργειακή αναβάθμιση της επιχείρησης τους και αυξάνει τις γνώσεις τους σχετικά με τις τεχνικές, και τις τεχνολογίες αλλά και μεθόδους, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν για το σκοπό αυτό.

 

Κατασκευή Ενεργειακών Τουριστικών Μονάδων

Η εφαρμογή βασικών αρχών της Βιοκλιματικής Αρχιτεκτονικής όπου αυτό είναι δυνατόν, σε συνδυασμό με την καλή Θερμομόνωση του κτιρίου, τη χρήση συστημάτων σκίασης και τη βελτιστοποιημένη λειτουργία του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, μπορούν να μειώσουν πολύ σημαντικά τις ενεργειακές ανάγκες και τα έξοδα θέρμανσης, ψύξης και Ζ.Ν.Χ του κτιρίου.

 

 Η φάση του σχεδιασμού ενός κτιρίου είναι κρίσιμη γιατί καθορίζει την ενεργειακή συμπεριφορά του. Ο ενεργειακός σχεδιασμός και κατασκευή έχει σαν στόχο την ελαχιστοποίηση της καταναλισκόμενης ενέργειας, με ταυτόχρονη διατήρηση των συνθηκών άνεσης ή ακόμη και με βελτίωση τους.

 

Ο ενεργειακός σχεδιασμός στηρίζεται σε τέσσερις αρχές:

 • Αξιοποίηση των διαθέσιμων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) για τη μερική ή ολική κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του κτιρίου
 • Χρήση κατάλληλων συστημάτων χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας
 • Ενεργειακή διαχείριση με κατάλληλο σύστημα που εξασφαλίζει τη διαρκή επιτήρηση και τον έλεγχο των ενεργειακών συστημάτων του κτιρίου. Το σύστημα BEMS (Building Energy Management System), αποτελεί τη μοναδική λύση για την συντονισμένη και ορθολογική λειτουργία και διαχείριση των σύγχρονων εγκαταστάσεων σε μεσαία και μεγάλα κτιριακά συγκροτήματα.

 

Ένα κτίριο χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης εξασφαλίζει μέγιστη άνεση για τους ενοίκους, τόσο κατά την διάρκεια του χειμώνα όσο και κατά την διάρκεια του καλοκαιριού, με ελάχιστη ή μηδενική συμβατική θέρμανση και χωρίς ενεργή ψύξη.

 

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις ποικίλουν, και είναι προσανατολισμένες στο να ικανοποιούν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε εμπορικού κτιρίου.

 

Συγκεκριμένα οι παρεμβάσεις που εφαρμόζει η TRIEDRASI αφορούν:

 • Κτιριακό κέλυφος
 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Φωτοβολταϊκά, Ανεμογεννήτριες, Γεωθερμία, ηλιακοί θερμοσίφωνες, Ηλιακή Θέρμανση, κ.α.)
 • Φωτισμό
 • Ηλεκτρικά φορτία
 • Θέρμανση-Κλιματισμός
 • Ζεστά Νερά Χρήσης (ΖΝΧ)
 • Διαχείριση Συστημάτων και Ενέργειας

 

Το κόστος της επένδυσης μπορεί να είναι υψηλότερο για ένα τέτοιο κτίριο (χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης) σε σύγκριση με ένα συμβατικό, αλλά το χαμηλό λειτουργικό κόστος καθιστά ένα τέτοιο κτίριο πιο οικονομικό, καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του και αποτελεί οικονομική επένδυση ανεξάρτητα από την τρέχουσα τεχνολογία στον τομέα των κατασκευών και τη συνεχή αύξηση των τιμών του ρεύματος και των λογαριασμών. Για παράδειγμα, για μία αύξηση της τιμής 3% το χρόνο, το όφελος στο κόστος από τα μέτρα για ενεργειακή απόδοση, για μία περίοδο 40 χρόνων θα είναι περίπου 150€/m². Επιπλέον, τα κτίρια χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης είναι προετοιμασμένα για ελλείψεις σε ενέργεια ή για μπλακ άουτ και παρέχουν σταθερότητα στη θερμοκρασία.

 

Ενεργειακή Αναβάθμιση Τουριστικών Μονάδων

Με τη χρήση κατάλληλων τεχνικών και οικονομικά αποτελεσματικών τεχνολογιών, είναι δυνατή η επίτευξη σημαντικής βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων, ως και μηδενικής, με αντίστοιχα περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη.

 

 Με τον όρο Ενεργειακή Αναβάθμιση κτιρίου εννοούμε τις πράξεις και τις ενέργειες στις οποίες προβαίνουμε, ώστε να θωρακίσουμε ένα κτίριο έναντι των απωλειών που έχει και να το καταστήσουμε όσο το δυνατόν λιγότερο ενεργοβόρο, ελαχιστοποιώντας την ετήσια αναγκαία δαπάνη.

 

 Η σύγχρονη περιβαλλοντική πολιτική εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης ρύπων, ευνοεί αυτές τις επεμβάσεις, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον», το οποίο επιχορηγεί τους πολίτες προκειμένου να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους, εξοικονομώντας χρήματα και ενέργεια και αυξάνοντας την αξία του. Ένα κτίριο που δεν είναι σωστά μονωμένο, έχει πολύ μεγαλύτερες ανάγκες για ψύξη και για θέρμανση από ένα κτίριο που είναι σωστά μονωμένο, τα κουφώματά του είναι με θερμοδιακοπή, οι υαλοπίνακές του είναι ενεργειακοί, έχει μια πλήρη θερμομόνωση στην ταράτσα του και υπάρχει ένας καινούριας τεχνολογίας καυστήρας-λέβητας ή ακόμη και εναλλακτικοί τρόποι θέρμανσης, όπως η ηλιακή υποβοήθηση θέρμανσης, το ενεργειακό τζάκι, οι αντλίες θερμότητας, η σόμπα πέλετ, το αέριο, το ηλεκτρικό καλοριφέρ, κλπ.

 

 Πριν προχωρήσουμε στην ενεργειακή αναβάθμιση, πρέπει να μελετηθεί το είδος της επέμβασης που θα πραγματοποιηθεί. Στην πράξη είναι προτιμότερο να μειωθούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι απώλειες του καταλύματος και έπειτα να αναβαθμιστεί το σύστημα θέρμανσης και ψύξης.

Τα στάδια μιας ενεργειακής αναβάθμισης που πρέπει να ακολουθηθούν για να είναι αποδοτικότερη η επένδυση είναι:

 

 • Αποτύπωση κτιρίου που πρόκειται να αναβαθμιστεί ενεργειακά (Μέτρηση θερμικών απωλειών)
 • Ενεργειακή μελέτη του κτιρίου και υπολογισμός ενεργειακών καταναλώσεων
 • Παρουσίαση των ενεργειακών επεμβάσεων που μπορούν να εφαρμοστούν
 • Κοστολόγηση των ενεργειακών επεμβάσεων
 • Υπολογισμός της καλύτερης δυνατής απόδοσης για εξοικονόμηση
 • Υλοποίηση ενεργειακής αναβάθμισης.

Οι ενεργειακές παρεμβάσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν είναι:

 • Εξωτερική θερμομόνωση τοίχων: Η χρήση ολοκληρωμένων λύσεων θερμομόνωσης στο κτιριακό κέλυφος αποτελεί ουσιαστική δράση για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσής του, που μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση και ψύξη, ανάλογα με το κτίριο και την περιοχή στην οποία βρίσκεται, ως και 55%

 • Μόνωση ταράτσας και λοιπών δομικών στοιχείων: Η θερμομόνωση της οροφής αποτελεί μια από τις πιο αποτελεσματικές παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς το δώμα αποτελεί το πιο ευπαθές δομικό στοιχείο σε ένα κτίριο αφού καταπονείται από τον ήλιο, τον άνεμο, τη βροχή και το χιόνι. Η ολοκληρωμένη θερμομόνωση στις κολώνες και τα τοιχία, συμβάλλει αποφασιστικά στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση και ψύξη με την αποφυγή θερμογεφυρών, αναβαθμίζει τη θερμική άνεση των κατοίκων και απαλείφει τις ζημιές από υγρασίες και μούχλες

 • Αντικατάσταση κουφωμάτων: Μια ιδιαίτερα σημαντική παρέμβαση για την αναβάθμιση των υφιστάμενων κτιρίων, αποτελεί η αντικατάσταση των μονών υαλοπινάκων, με νέους, οι οποίοι διαθέτουν διπλούς υαλοπίνακες και θερμομονωτικό πλαίσιο. Η εξοικονόμηση της ενέργειας ανέρχεται σε ποσοστό από 20 έως 25%, ενώ η βελτίωση της θερμικής άνεσης είναι, χειμώνα-καλοκαίρι εντυπωσιακή, εξαφανίζοντας το χειμώνα φαινόμενα συμπύκνωσης υδρατμών στα παράθυρα και μειώνοντας την υπερθέρμανση του χώρου το καλοκαίρι

 • Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης: Μια από τις σημαντικές ενεργειακές επεμβάσεις σε κτίρια είναι η αναβάθμιση των Θερμικών Συστημάτων τους, ανεξάρτητα αν αυτά είναι κεντρικά ή αυτόνομα. Τα παλαιότερα συστήματα είναι ενεργοβόρα και για αυτό πρέπει να αντικατασταθούν με συστήματα νέας γενιάς, με πιστοποιημένες ιδιότητες σύμφωνα με μελέτη μηχανικού, ώστε να μην καταναλώνουν άσκοπα ενέργεια. Εγκατάσταση αντλίας θερμότητας και λέβητα φυσικού αερίου μπορεί να προσφέρει αρκετά μεγάλη εξοικονόμηση και απόδοση

 • Εγκατάσταση συστήματος Ηλιακής Θέρμανσης - Ζ.Ν.Χ: Tα ηλιοθερμικά συστήματα συνδυασμένης λειτουργίας για παραγωγή ΖΝΧ (ζεστών νερών χρήσης) και θέρμανση χώρων, μπορούν να καλύψουν από 10% – 100% τις ανάγκες ενός κτιρίου σε θέρμανση και σε ζεστό νερό χρήσης, ανάλογα με το μέγεθος της συλλεκτικής επιφάνειας, τον όγκο του θερμοδοχείου, τα μετεωρολογικά δεδομένα της περιοχής και τα χαρακτηριστικά του κτιρίου (μέγεθος, ποιότητα μόνωσης, θερμικές ανάγκες).

 

Η TRIEDRASI Σύμβουλοι Ανάπτυξης - Εταιρεία Κατασκευών & Έργων Ενέργειας έχει στόχο την παροχή αξιόπιστων και ολοκληρωμένων λύσεων, ξεκινώντας από τη αρχική φάση του σχεδιασμού, καταλήγοντας στην υλοποίηση του, πάντοτε με τη συνεργασία του επενδυτή - επιχειρηματία.

 

Το αποτέλεσμα είναι η ελαχιστοποίηση των ενεργειακών αναγκών έως και ο μηδενισμός τους, αλλά και η αναβάθμιση της ποιότητας διαβίωσης, και της αξίας του χώρου σας.

 

Η πολυετή μας εμπειρία και το εύρος των έργων που έχουμε υλοποιήσει μας δίνουν τη δυνατότητα να υλοποιούμε οποιοδήποτε έργο αντιμετωπίζοντας τις όποιες δυσκολίες - προκλήσεις προκύψουν, άμεσα.

 

Χρηματοδοτικά Εργαλεία

Ο Αναπτυξιακός Νόμος, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα και το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, αποτελούν τις κύριες δημόσιες πηγής χρηματοδότησης επενδύσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση τουριστικών καταλυμάτων. Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα πολλές ιδιωτικές τράπεζες προσφέρουν ελκυστικά προϊόντα για τη χρηματοδότηση επενδύσεων βελτίωσης της ενεργειακής επίδοσης επιχειρήσεων του τριτογενή τομέα.

 

 • Νέος Αναπτυξιακός Νόμος

Ο Αναπτυξιακός Νόμος αποτελεί εργαλείο χρηματοδότησης ανοιχτού τύπου (δηλ. χωρίς χρονικούς περιορισμούς) για την υποστήριξη επενδύσεων άνω των €100.000. Τα επενδυτικά σχέδια των ξενοδοχειακών μονάδων (υφιστάμενων ή νέων) που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 3 αστέρων υπάγονται στο καθεστώς ενισχύσεων του Νόμου. Ωστόσο, ο εκσυγχρονισμός υφιστάμενων ξενοδοχειακών μονάδων δεν μπορεί να ενισχυθεί πριν παρέλθει εξαετία από την έναρξη λειτουργίας τους.

 

Τα είδη των παρεχόμενων ενισχύσεων είναι η επιχορήγηση κεφαλαίου, η επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού και η φορολογική απαλλαγή. Το ύψος της ενίσχυσης κυμαίνεται από 15-40% και εξαρτάται από τη γεωγραφική περιοχή της χώρας που θα υλοποιηθεί η επένδυση. Προβλέπονται, επιπλέον ενισχύσεις έως 10% για τις μεσαίες επιχειρήσεις και έως 20% για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις.

 

 • "ΕΠ Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα"

Το πακέτο περιλαμβάνει δράσεις και επιδοτήσεις με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και του παραγωγικού συστήματος της χώρας.

 

Οι κυριότερες δράσεις, που έχουν προκηρυχθεί ως τώρα, για την ενίσχυση των τουριστικών καταλυμάτων είναι:

 • Πράσινος Τουρισμός
 • Εναλλακτικός Τουρισμός

 

Ενεργειακή Πιστοποίηση

Τα συστήματα περιβαλλοντικής και ενεργειακής διαχείρισης δίνουν σε μια επιχείρηση τη δυνατότητα να πιστοποιήσει την περιβαλλοντική της αξιοπιστία, μέσω αναγνώρισης, αξιολόγησης και διαχείρισης των περιβαλλοντικών ή ενεργειακών παραμέτρων των δραστηριοτήτων, των προϊόντων ή/και των υπηρεσιών της. Στόχος είναι η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, καθώς και η συνεχής βελτίωση της περιβαλλοντικής ή ενεργειακής επίδοσης της επιχείρησης.

 

 Μετά την ολοκλήρωση των επεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης, το τουριστικό κατάλυμα καλό είναι να προχωρήσει στην εφαρμογή οικολογικών σημάτων ή συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης ώστε να βελτιώσει την εικόνα του και να ενισχύσει τον κύκλο εργασιών του. Το σήμα ή πιστοποιητικό θα πρέπει να αναρτάται σε εμφανές κεντρικό σημείο ώστε να ενημερώνει τους πελάτες για τα επιτεύγματα της επιχείρησης.

Συμπληρώστε το όνομά σας
Συμπληρώστε κινητό σας τηλέφωνο
Συμπληρώστε σταθερό σας τηλέφωνο
Συμπληρώστε το μήνυμά σας

Λάθος αποτέλεσμα