Χρηματοδότηση Επενδύσεων
Ενεργειακή Αναβάθμιση Ξενοδοχειακών & Τουριστικών Μονάδων

 

+30.210.373.1793

+30.211.770.9860

Γραφείο Αθήνας: Καραγιώργη Σερβίας 2, Σύνταγμα, 3ος όροφος

Γραφείο θεσσαλίας: Λορέντζου Μαβίλη 22, Λάρισα

info@triedrasi.gr

Τουρισμός και Ανάπτυξη

Αναντίρρητα, στην παρούσα κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η ελληνική οικονομία ο τουρισμός είναι δυνατόν να αποτελέσει έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες ανάπτυξης και εισροής εσόδων.


Για να καταστεί κάτι τέτοιο δυνατό, απαιτείται η αναθεώρηση του εγχώριου τουριστικού «προϊόντος» και η στροφή προς την κατεύθυνση εναλλακτικών αειφόρων επιχειρηματικών πλάνων στις τουριστικές επιχειρήσεις.


Αξίζει να σημειωθεί, ότι η Τουριστική βιομηχανία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το φυσικό και το πολιτιστικό περιβάλλον.


Ως εκ τούτου υπεισέρχονται κριτήρια ποιότητας και αειφορικής διαχείρισης των περιβαλλοντικών προβλημάτων της τουριστικής οικονομίας.


Ο αειφορικός τουρισμός, ο εναλλακτικός τουρισμός και ο οικοτουρισμός αποτελούν μορφές και κατηγορίες τουρισμού που εισφέρουν στο εισόδημα των προστατευόμενων περιοχών και ταυτόχρονα συνδέονται με την προστασία του περιβάλλοντος.

Η TRIEDRASI παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη για τη βελτίωση της οργάνωσης και της λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων, όπως επίσης και εξεύρεση χρηματοδοτικών εργαλείων μέσω Επενδυτικών προγραμμάτων (ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, κ.τ.λ) για χρηματοδότηση των τουριστικών μονάδων και ξενοδοχείων.

Η εταιρεία αναλαμβάνει την εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών και επιχειρηματικών σχεδίων με κριτήριο την υιοθέτηση περιβαλλοντικών πρακτικών, που συνεπάγεται την ορθολογική χρήση αλλά και την καταγραφή των υφιστάμενων αναγκών μιας τουριστικής μονάδας σε ενέργεια και φυσικούς πόρους.

Επιπρόσθετα η εταιρεία αναλαμβάνει τη φυσική και λογιστική παρακολούθηση του επενδυτικού έργου, και προσφέρει υπηρεσίες Project Management.

Στη φάση του σχεδιασμού του επενδυτικού σας έργου είτε πρόκειται για κατασκευή είται για ανακαίνιση, δίνεται βαρύτητα στο περιβαλλοντικό σχεδιασμό των κτιριακών εγκαταστάσεων αλλά και του τεχνολογικού εξοπλισμού, απο εξειδικευμένους μηχανικούς, και σαφώς επιφέρει σοβαρό οικονομικό πλεονέκτημα στον επενδυτή, μέσω της εξοικονόμησης πόρων, απο τη φάση του σχεδιασμού εώς την υπολοίηση και της λειτουργία της Τουριστικής Μονάδας.

Άρτια ομάδα εξειδικευμένων στελεχών και συνεργατών σχεδιάζει και υλοποιεί το έργο σας, προωθώντας την επιχείρησή σας με συγκρητικά πλεονεκτήματα, προκειμένου να ωφεληθεί ο επενδυτής σημαντικά οικονομικά ωφέλη στο στάδιο λειτουργίας του έργου.

Στην TRIEDRASI λειτουργεί το τμήμα Construction για τα Project των Τουριστικών Αναπτύξεων, και εξιδεικευμένες ομάδες εργασίας αναλαμβάνουν τη πλήρη αδειοδότηση των έργων, συντάσσουν τις τεχνικές μελέτες, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στη ποιοτική εκτέλεση των εργασιών.


Στην εταιρεία μας λειτουργεί το τμήμα Triedrasi Investment και Real Estate Development το οποίο δραστηριοποιείται στην εξεύρεση επενδυτικών ευκαιριών, και εκπονεί μελέτες βιωσιμότητος και σκοπιμότητος, έτσι ώστε οι επενδυτές να αξιοποιούν αποδοτικότερα τα κεφάλαια τους, όπως επίσης και το τμήμα Triedrasi Consulting το οποίο  καλύπτει την ανάγκη χρηματοδότησης της επιχείρησής.

Έμπειροι και εξειδικευμένοι οικονομολόγοι παρέχουν λύσεις για την ενίσχυση των επιχειρηματικών έργων, φροντίζοντας οι επενδυτές να ωφεληθούν τα οικονομικά κίνητρα της εγχώριας ή της διεθνούς αγοράς.

Δραστηριοποιούμαστε στους εξής τομείς Τουριστικών Επιχειρήσεων:

 

  • Οργανωμένες Ξενοδοχειακές μονάδες - Τουριστικές αναπτύξεις
  • Ξενοδοχεία κλασικού τύπου
  • Ξενοδοχεία μικτού τύπου (κλασικού τύπου και επιπλωμένων διαμερισμάτων)
  • Τουριστικές επαύλεις – Luxury Resort
  • Ξενοδοχειακές μονάδες και λοιπές Τουριστικές μονάδες που λειτουργούν σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια, εντός παραδοσιακών οικισμών
  • Μαρίνες ελλιμενισμού
  • Sport Centers
  • Spa
  • Καταδυτικά Κέντρα
Συμπληρώστε το όνομά σας
Συμπληρώστε κινητό σας τηλέφωνο
Συμπληρώστε σταθερό σας τηλέφωνο
Συμπληρώστε το μήνυμά σας

Λάθος αποτέλεσμα