+30.210.373.1793

+30.211.770.9860

Γραφείο Αθήνας: Καραγιώργη Σερβίας 2, Σύνταγμα, 3ος όροφος

Γραφείο θεσσαλίας: Λορέντζου Μαβίλη 22, Λάρισα

info@triedrasi.gr

Χρηματοδότηση Επενδύσεων

Η χρηματοδότηση ενός επενδυτικού σχεδίου, αποτελεί ίσως τη σημαντικότερη παράμετρο για την επιτυχημένη υλοποίηση της επένδυσης.

Η TRIEDRASI εξειδικεύεται στη Παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών για την  ποιοτική αξιοποίηση της επένδυσης και την αποτελεσματικότερη λύση χρηματοδότησης των επενδυτών, με σκοπό την υλοποίηση του εκάστοτε επενδυτικού τους σχεδίου.

Η αστάθεια στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας από το 2010 έως σήμερα δυσχεραίνει το δανεισμό και τη χρηματοδότηση των Νέων Επενδυτικών Σχεδίων.

Οι επενδυτές και οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να επενδύσουν και να αναπτυχθούν, καλούνται να ωφεληθούν από την  απελευθέρωση των αγορών και να απευθύνουν τα αιτήματα χρηματοδότησή τους σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα άλλων Ευρωπαϊκών αγορών που είναι σε θέση να ικανοποιήσουν την ανάγκη της χρηματοδότησης, της ανάπτυξης, και των επενδύσεων στη χώρα μας, μέσω μεγάλων εναλλακτικών χρηματοοικονομικών δυνατοτήτων που ανταποκρίνονται στις προσδοκίες ενός σύγχρονου επιχειρηματία, ανάλογα με τον τομέα που αυτός δραστηριοποιείται.

Η TRIEDRASI και οι ειδικευμένοι οικονομολόγοι μηχανικοί και στελέχη μας, ερευνούν και προτείνουν το κατάλληλο για κάθε επενδυτή χρηματοδοτικό προϊόν.

Είμαστε σε συνεχή επαφή με Ευρωπαϊκούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς - ινστιτούτα - funds – και σχήματα project financing, με σκοπό την εξεύρεση έξυπνων χρηματοδοτικών λύσεων και ευνοϊκών όρων χρηματοδότησης, προσαρμοσμένων στις πραγματικές ανάγκες του επιχειρηματία.

Στηρίζουμε τους επενδυτές και τα επενδυτικά τους σχέδια προκειμένου να χρηματοδοτηθούν, και διαπραγματευόμαστε και εξασφαλίζουμε ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης των επενδυτών προκειμένου να υλοποιήσουν με ασφάλεια την επένδυση τους.

Η TRIEDRASI καλύπτει με end-to-end συμβουλευτικές υπηρεσίες στους επενδυτές, και επιχειρηματίες προσφέροντας τους ολοκληρωμένες Επενδυτικές προτάσεις και Σχεδιασμό Ανάπτυξης, καθώς και  ασφαλή  χρηματοδοτικές λύσεις για τα επενδυτικά τους σχέδια.

 

Ειδικότερα παρέχουμε ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες για την αξιοποίηση και χρηματοδότηση επενδύσεων και επιχειρήσεων στους κάτωθι τομείς:

  • Εξεύρεση και Αξιοποίηση ευκαιριών χρηματοδότησης, στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και ειδικότερα, σε έργα αιολικών πάρκων, σταθμών Βιομάζας και Βιοαερίου

  • Εξεύρεση χρηματοδοτικών λύσεων σε Επενδυτικά σχέδια για Τουριστικές δραστηριότητες που αφορούν τη δημιουργία υποδομών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, Τουριστικών καταλυμάτων, Μαρίνων ελλιμενισμού κ.τ.λ

  • Για επενδυτικά σχέδια στη Ναυτιλία

  • Για Αγροτικές και Κτηνοτροφικές επενδυτικές δραστηριότητες και επιχειρήσεις

  • Παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση και υλοποίηση της εκάστοτε χρηματοδότησης έργου.

Η TRIEDRASI παρέχει με ασφάλεια και άμεσα, ποιοτικές ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης επενδύσεων μέσω των συνεργασιών της με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και hedge funds εσωτερικού και εξωτερικού για τη χρηματοδότηση ενός ευρέως φάσματος επενδύσεων και επιχειρηματικών δράσεων.

Συμπληρώστε το όνομά σας
Συμπληρώστε κινητό σας τηλέφωνο
Συμπληρώστε σταθερό σας τηλέφωνο
Συμπληρώστε το μήνυμά σας

Λάθος αποτέλεσμα